اخبار برگزیده

عضویت رایگان

توجه

با عنايت به قرار گرفتن در آستانه سي و نهمين سالگرد

پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي

 روز شنبه مورخ 14/11/96

عضویت در کتابخانه رایگان است.لازم به ذكر است

 دريافت مبلغ 5000 ريال هزينه

پرس كارت و حضور فرد متقاضي عضويت به

همراه مدارك مورد نياز در محل كتابخانه

الزامي بوده و سامانه

 تنها در روز تعيين شده جهت ورود اطلاعات اعضاء رايگان فعال مي باشد. 


عضویت رایگان

عضویت رایگان

عضویت رایگان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها